Statut i pravilnici Univerziteta u Zenici:

Dokumenti o osnivanju Univerziteta u Zenici: