Statut i pravilnici Univerziteta u Zenici

Dokumenti o osnivanju Univerziteta u Zenici

Razno

Dokumenti sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici

Pravilnici

Procedure

 1. Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
 2. Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
 3. Procedura za nabavku bibliotečke građe
 4. Procedura za posudbu i vraćanje bibliotečke građe
 5. Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
 6. Procedura za reviziju bibliotečke građe
 7. Procedura za otpis bibliotečke građe
 8. Procedura za priznavanje programa i perioda studija radi nastavka školovanja na Univerzitetu u Zenici
 9. Procedura za priznavanje diploma i drugih javnih isprava
 10. Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
 11. Procedura za prijavu i polaganje ispita
 12. Procedura za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu
 13. Procedura za realizaciju projekata na Univerzitetu
 14. Procedura aktivnosti iz oblasti izdavačke djelatnosti Univerziteta
 15. Procedura za inoviranje studijskih programa na Univerzitetu u Zenici
 16. Procedura za nabavku roba, usluga i radova

Uputstva